ร้านอาหาร การท่องเที่ยวเชิงอาหาร สูตรอาหาร สถานที่พิเศษ อาหารดีต่อสุขภาพ ร้านอาหาร ข้อมูลร้านอาหาร กินและดื่มที่กรุงเทพ ค้นพบเมนูอาหาร รีวิวอาหาร Blog Foody
Breaking News
Home / นักเที่ยวเชี่ยวทาง / วันเดียวเที่ยวทั่วเกาะ ไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์

วันเดียวเที่ยวทั่วเกาะ ไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์

ไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์

หยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ถ้าไม่มีแพลนไปเที่ยวไหน ขอชวนเพื่อนๆ สายบุญ ไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตกันค่ะ แล้วอากาศช่วงนี้ก็กำลังดีเลย เย็นๆ ไม่ร้อนมาก สามารถนั่งรถเมล์ทำบุญได้รอบเกาะเลยค่ะ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และวัดประจำรัชกาลที่ 1  ทั้งยังเปรียบเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย ด้านในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนวัดโพธิ์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร นอกจากนี้ยังมีองค์พระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

*************************************************************

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ผู้คนนิยมมาสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระประธานยิ้มฟ้า โดยเชื่อกันว่าใครได้มาไหว้วัดระฆัง จะมีชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ เหมือนเสียงก้องกังวานของระฆังนั่นเอง

*************************************************************

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, 6, 7 และ 9 เมื่อครั้งทรงผนวช ณ วัดแห่งนี้ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) หรือ หลวงพ่อเพชร  และพระพุทธชินสีห์ ซึ่งใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น ภาพมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง ตำหนักปั้นหยา และพระศาสดา พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เป็นต้น

*************************************************************

วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นในปีพ.ศ. 2350  เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต)  ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย หากใครได้เข้าไปกราบไหว้ ต้องไม่พลาดชม จิตรกรรมฝาผนัง “เปรตวัดสุทัศนฯ” อันเลื่องชื่อ

นอกจากนี้ พระอุโบสถของวัดสุทัศน์ ยังจัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พระประธานภายในพระอุโบสถ คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย การที่มากราบไหว้ที่วัดแห่งนี้ ถือคติว่า “ไหว้พระสุทัศน์ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป”

*************************************************************

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

ขอบคุณรูปภาพจาก: สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดสำคัญเคียงคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานคร  สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งสร้างเป็นพระปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่เกิดทรุดพังลง รัชกาลที่ 4 โปรดให้ซ่อมแซม โดยแปลงเป็นภูเขาและก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อย่างพระอุโบสถ ที่มีพระเจดีย์รายรอบพระเบียง  ภายในพระระเบียงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงกันอยู่เต็มพระระเบียงทั้ง 4 ด้าน ส่วนในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝีมือช่าง สมัยรัชกาลที่ 3 และความสวยงามของซุ้มประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำ

*************************************************************

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ขอบคุณรูปภาพจาก: วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อวัดสลัก สร้างในสมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นวัดที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือเขตพุทธาวาสและเขตสังฆวาส  ภายในเขตพุทธาวาสรายล้อมไปด้วย พระระเบียง พระอุโบสถ และพระวิหาร มี “พระศรีสรรเพชญ์”  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานอยู่ด้านในพระอุโบสถ

สิ่งสำคัญอื่นๆ ในบริเวณวัด ได้แก่ พระปรางค์ พระมณฑป เจดีย์ทอง วิหารน้อยโพธิลังกา และพระรูปเหมือนของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาท

*************************************************************

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2412  มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธอังคีรส อยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ซึ่งหล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 – ต้นรัชกาลที่ 5 องค์ประกอบสำคัญคือบานประตูหน้าต่างประดับมุก เป็นลายเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ มีความวิจิตรงดงามอย่างมาก

*************************************************************

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ขอบคุณรูปภาพจาก: dhammathai

ขอบคุณรูปภาพจาก: thai.tourismthailand

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐาน จึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อสวนกาแฟหลวง ในรัชกาลที่ 3 สร้างวัดเล็กๆ แห่งนี้ขึ้นมา สิ่งที่น่าสนใจและพลาดไม่ได้เลย ก็คือ การได้เข้าไปกราบไหว้พระพุทธสิหังคปฏิมากรภายในพระวิหารหลวง และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีสิบสองเดือน และภาพสุริยุปราคา

*************************************************************

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ขอบคุณรูปภาพจาก: dhammathai

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใหม่ว่า วัดเบญจบพิตร ซึ่งหมายถึง วัดของเจ้านาย ๕ พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ ประกอบด้วยพระอุโบสถ ที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช”, พระวิหารสมเด็จ (ส.ผ.) , ศาลาสี่สมเด็จ ที่ปัจจุบันใช้เป็นหอกลอง มีกลองที่น่าสนใจและแปลกเนื่องจากยาวและใหญ่มาก ข้างๆ ศาลาสี่สมเด็จจะพบกับคูน้ำที่มีสะพานโค้งข้ามคลอง ทั้งหมด 3 แห่ง คือสะพานพระรูป สะพานถ้วย และสะพานงา

*************************************************************

วัดมกุฎกษัตริยาราม

ขอบคุณรูปภาพจาก: dhammathai

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร (วัดมกุฏ) ตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ฝั่งถนนราชดำเนินนอก โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพระราชดำริที่จะให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนที่กรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กับวัดโสมนัสวิหาร

อาคารสำคัญในวัดได้แก่ พระวิหาร และพระอุโบสถ มีลายพระมหามงกุฏอันเป็นตราประจำรัชกาลที่ ๔ ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่าง  ผนังด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมหลากหลาย

*************************************************************

วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ)

ขอบคุณรูปภาพจาก: tourismthailand

วัดราชบุรณราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดเลียบ ตั้งอยู่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร วัดนี้เป็นวัดหนึ่งตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐาน ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สิ่งสำคัญในวัดถูกทำลายจนหมด ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่

สถาปัตยกรรมที่สวยงามภายในวัดประกอบด้วย พระปรางค์องค์ใหญ่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ประดับกระเบื้องสี และพระอุโบสถสร้างใหม่ทรงจตุรมุขสูงใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะในรัชกาลที่ 9 ถือเป็นจุดเด่น ที่มีความงดงามตระการตา

ขอบคุณรูปภาพจาก: TAT_Tiewpakklang

เผื่อเวลาตื่นเช้าสักนิด รับรองวันเดียว ไหว้พระ 11 วัด ได้ทั่วเกาะรัตนโกสินทร์ ถือเป็นอีกกิจกรรมดีๆ ในวันขึ้นปีใหม่ อิ่มบุญสุขใจกันถ้วนหน้า

ขออนุญาตใช้เนื้อหา

วันเดียวเที่ยวทั่วเกาะ ไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
Rate this post

About Foody

Check Also

ที่เที่ยวเปิดใหม่ ปี 2563 จดลิสต์ไว้ แล้วไปเช็คอินกัน

Contentsที่เที่ยวเปิดใหม่ ปี 2563 จดลิสต์ไว้ แล้วไปเช็คอินกัน1. พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี…2. ผาซ่อนกิ๊ก จ.สุโขทัย… 3. ตลาดเฌอซี๊ญ่า จ.ราชบุรี…4. Rock Beach Swing …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *